Inhoud

Ophalen van pashouder dmv uid

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uid} waarbij {uid} de uitId identificatie van de pashouder

Parameters:

Naam Type Omschrijving
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de eigenaar van de uitpas zelf

Required permission In geval van balie medewerker: geen extra permissie nodig. In geval van eigenaar van de uitpas heeft de serviceconsumer PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ nodig

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten

HTTP 404 Not found status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/uid/d6ec5bbf-ff7c-4ae9-a7c1-f62df05c12fc

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<passHolder xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:cdb="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.1/FINAL" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
	<cardSystemSpecific>
    <cardSystem>
      <id>1</id>
      <name>HELA</name>
    </cardSystem>
    <currentCard>
      <kansenpas>true</kansenpas>
      <status>ACTIVE</status>
      <uitpasNumber>
        <uitpasNumber>0930061965313</uitpasNumber>
      </uitpasNumber>
    </currentCard>
    <emailPreference>ALL_MAILS</emailPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
    <kansenStatuutEndDate>2013-12-31T23:59:59+01:00</kansenStatuutEndDate>
    <kansenStatuutExpired>false</kansenStatuutExpired>
    <kansenStatuutInGracePeriod>false</kansenStatuutInGracePeriod>
    <smsPreference>NO_SMS</smsPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
  </cardSystemSpecific>
  <city>AALST</city>
  <dateOfBirth>1980-04-15T00:00:00+02:00</dateOfBirth>
  <email>dev3@lodgon.com</email>
  <firstName>Nele</firstName>
  <secondName>middlename</secondName>
  <gender>FEMALE</gender>
  <gsm>gsm-nr</gsm>
  <inszNumber>80042432086</inszNumber>
  <lastActivationMailNumber>0</lastActivationMailNumber>
  <memberships/>
  <name>Custers</name>
  <nationality>Belg</nationality>
  <number>1</number>
  <numberOfCheckins>0</numberOfCheckins>
  <placeOfBirth>Aalst</placeOfBirth>
  <points>10.000</points>
  <postalCode>9300</postalCode>
  <registrationBalieConsumerKey>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</registrationBalieConsumerKey>
  <street>Kalfstraat</street>
  <telephone>0444/44.44.44</telephone>
  <uitIdUser>
    <ns2:id>bd056f6f-7ff6-4781-baeb-a0ff77626e03</ns2:id>
    <ns3:nick>nele</ns3:nick>
    <optInPreferences>
      <optInServiceMails>false</optInServiceMails>
      <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
      <optInInfoMails>false</optInInfoMails>
      <optInSms>false</optInSms>
      <optInPost>true</optInPost>
    </optInPreferences>
  </uitIdUser>
  <verified>false</verified>
</passHolder>

Lees vorige:
Ophalen van een groepspas

 

Lees verder:
Zoeken van pashouders