Inhoud

Ophalen van pashouder

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber} waarbij {uitpasNumber} de uitpas nummer

Parameters:

Naam Type Omschrijving  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. Verplicht indien uitgevoerd door een balie medewerker -

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de eigenaar van de uitpas zelf

In geval van balie medewerker: geen extra permissie nodig. In geval van eigenaar van de uitpas heeft de serviceconsumer PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ nodig De lidmaatschappen waarvoor de balie lees- en/of registratierechten worden getoond.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten

HTTP 400 Bad Request status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/0987654321113

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<passHolder xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:ns3="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <cardSystemSpecific>
    <cardSystem>
      <id>1</id>
      <name>HELA</name>
    </cardSystem>
    <currentCard>
      <kansenpas>true</kansenpas>
      <status>ACTIVE</status>
      <uitpasNumber>
        <uitpasNumber>0930061965313</uitpasNumber>
      </uitpasNumber>
    </currentCard>
    <emailPreference>ALL_MAILS</emailPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In Voorkeuren aanpassen -->
    <kansenStatuutEndDate>2013-12-31T23:59:59+01:00</kansenStatuutEndDate>
    <kansenStatuutExpired>false</kansenStatuutExpired>
    <kansenStatuutInGracePeriod>false</kansenStatuutInGracePeriod>
    <smsPreference>NO_SMS</smsPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In Voorkeuren aanpassen -->
  </cardSystemSpecific>
  <city>AALST</city>
  <dateOfBirth>1980-04-15T00:00:00+02:00</dateOfBirth>
  <email>dev3@lodgon.com</email>
  <firstName>Nele</firstName>
  <secondName>2de naam</secondName>
  <gender>FEMALE</gender>
  <gsm>gsm-nr</gsm>
  <inszNumber>80042432086</inszNumber>
  <lastActivationMailNumber>0</lastActivationMailNumber>
  <memberships/>
  <name>Custers</name>
  <nationality>Belg</nationality>
  <number>1</number>
  <numberOfCheckins>0</numberOfCheckins>
  <placeOfBirth>Aalst</placeOfBirth>
  <points>10.000</points>
  <postalCode>9300</postalCode>
  <memberships>
  	<membership>
    	<id>1</id>
      <association>
      	<id>1</id>
        <name>Chiro Jongens</name>
        <cardSystem>
        	<id>1</id>
          <name>HELA</name>
        </cardSystem>
        <enddateCalculation>BASED_ON_REGISTRATION_DATE</enddateCalculation>
        <enddateCalculationValidityTime>2</enddateCalculationValidityTime>
      </association>
      <endDate>2015-12-31T23:59:59+01:00</endDate>
      <renewable>true</renewable>
      <renewDate>2015-09-30T23:59:59+01:00</renewDate>
      <newEndDate>2017-12-31T23:59:59+01:00</newEndDate>
    </membership>
  </memberships>
  <registrationBalieConsumerKey>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</registrationBalieConsumerKey>
  <street>Kalfstraat</street>
  <telephone>0444/44.44.44</telephone>
  <uitIdUser>
    <ns2:id>bd056f6f-7ff6-4781-baeb-a0ff77626e03</ns2:id>
    <ns3:nick>nele</ns3:nick>
    <optInPreferences>
      <optInServiceMails>false</optInServiceMails>
      <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
      <optInInfoMails>false</optInInfoMails>
      <optInSms>false</optInSms>
      <optInPost>true</optInPost>
    </optInPreferences>  
  </uitIdUser>
  <verified>false</verified>
</passHolder>

Lees vorige:
Activatie e-mail opnieuw versturen

 

Lees verder:
Ophalen van een groepspas