Inhoud

Ophalen verzilverde omruilvoordelen

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/cashedPointsPromotions

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  
cashingPeriodBegin W3CDate startdatum voor verzilverdatum van omruilvoordelen  
cashingPeriodEnd W3CDate einddatum voor verzilverdatum van omruilvoordelen. Zoek omruilvoordelen die in de opgegeven periode werden verzilverd.  
sort String Sort field. Possible values: TITLE, BALIE, CITY, CASHINGDATE;  
order String Sort direction. Possible values: ASC, DESC. Default value: DESC  
max Integer Maximum number of results. Default: 20  
start Integer Results offset. Default: 0  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de pashouder zelf.

Required permission In geval van balie medewerker: geen extra permissie nodig In geval van pashouder: Service consumer heeft PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ nodig

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in xml formaat

cashedPromotions List lijst van verzilverde verzilver acties
total Integer Totaal aantal resultaten van de zoekopdracht

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
INVALID_INTERVAL_MIN_HIGHER_THAN_MAX
INVALID_INTERVAL_BEGIN_DATE_AFTER_END_DATE
INVALID_PARAMETERS
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/0930012345607/cashedPointsPromotions?balieConsumerKey=testkey31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <cashedPromotions>
    <cashedPromotion>
      <id>18</id>
      <promotion>
        <balies/>
        <cashedIn>true</cashedIn>
        <id>7</id>
        <points>5</points>
        <title>Gratis stickers</title>
      </promotion>
      <cashingDate>2012-02-29T14:18:49+01:00</cashingDate>
      <balie>
        <name>'t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst</name>
        <id>testkey5c9c73d3-e82f-e7b3-44161e6e3802e64f</id>
      </balie>
    </cashedPromotion>
    <cashedPromotion>
      <id>19</id>
      <promotion>
        <balies/>
        <cashedIn>true</cashedIn>
        <id>6</id>
        <points>5</points>
        <title>Gratis drankje</title>
      </promotion>
      <cashingDate>2012-02-29T14:18:49+01:00</cashingDate>
      <balie>
        <name>CC De Werf</name>
        <id>testkey31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</id>
      </balie>
    </cashedPromotion>
  </cashedPromotions>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
Punten verzilveren

 

Lees verder:
Upload picture