Inhoud

Ophalen welkomstvoordelen voor pashouder

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/welcomeadvantages

waarbij {uitpasNumber} de uitpas nummer

Parameters:

Naam Type Omschrijving
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt (enkel nodig voor de permission check). Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4
cashingPeriodBegin W3CDate Verzilver periode vanaf
cashingPeriodEnd W3CDate Verzilver periode tot
cashInBalieConsumerKey String Consumer key van de balie waarop de welkomstvoordelen verzilderd kunnen worden
owningCardSystemId Long identificatie owning kaartsysteem
applicableCardSystemId Long identificatie van toepassings kaartsysteem
cashedIn Boolean Geef enkel welkomstvoordelen terug die reeds verzilverd zijn (true) of nog niet verzilverd zijn (false). Indien deze parameter niet meegegeven wordt, worden zowel verzilverde als niet verzilverde welkomstvoordelen teruggegeven.

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de eigenaar van de uitpas zelf

Required permission In geval van balie medewerker: geen extra permissie nodig In geval van uitpas eigenaar: Enkel data van de UiTid user die ingelogd is, kan opgehaald worden. De service consumer heeft PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ nodig

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat, met daarin de pashouder opneembare welkomstvoordelen. Dit wil zeggen dat indien de pashouder geen actief lidmaatschap bij een kaartsysteem heeft, hij een lege lijst zal terugkrijgen bij deze request.

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
UNKNOWN_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/0987654321113/welcomeadvantages

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<promotions>
  <promotion>
    <applicableCardSystems>
      <cardsystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </cardsystem>
    </applicableCardSystems>
    <balies>
      <balie>
        <name>Stedelijk Zwembad Aalst</name>
        <id>A56CEC7E-F377-A942-296E3BCDF4884E07</id>
        <visible>false</visible>
      </balie>
    </balies>
    <cashedIn>false</cashedIn>
    <id>4</id>
    <inSpotlight>false</inSpotlight>
    <owningCardSystem>
      <id>1</id>
      <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
    </owningCardSystem>
    <points>0</points>
    <title>1 € voor zwembeurt in zwembad Aalst</title>
  </promotion>
</promotions>

Lees vorige:
Zoeken van pashouders

 

Lees verder:
Inchecken pashouder