Inhoud

Opt-In voorkeuren aanpassen

CAUTION > Vanaf UiTPAS versie 3.3.0 is de manier van opt-in voorkeuren voor pashouders gewijzigd. Vanaf dan zijn de velden emailPreference en smsPreference deprecated. In de API endpoints waarin deze velden gemanipuleerd konden worden, is de parameter zelfs volledig verwijderd, en zal de API een foutboodschap geven (INVALID_PARAMETERS) indien deze toch nog gebruikt worden. Alle opt-in voorkeuren worden nu bewaard op de pashouder entiteit met onderstaande end-point

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uid}/optinpreferences waarbij {uid} de UID is van de gekoppelde UiTID gebruiker.

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
optInServiceMails boolean true indien de pashouder service mails wil ontvangen, anders false  
optInMilestoneMails boolean true indien de pashouder milestone mails wil ontvangen, anders false  
optInInfoMails boolean true indien de pashouder info mails wil ontvangen, anders false  
optInSms boolean true indien de pashouder sms wil ontvangen, anders false  
optInPost boolean true indien de pashouder post wil ontvangen, anders false  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. x

Authenticatie User access token van een balie medewerker

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

parameters verklaring
code ErrorCode van de fout:UNKNOWN_PASSHOLDER_UIDACTION_NOT_ALLOWED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST /uitpas/passholder/0b58caf7-5663-4058-99b3-d1a982d260c9/optinpreferences optinMilestoneMails=true&optinInfoMails=true&optinSms=false

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response xmlns:cdb="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.1/FINAL" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns">
  <uid>500118cc-d251-4eed-a36b-8fc5c2689fde</uid>
  <optInPreferences>
   <optInServiceMails>true</optInServiceMails>
   <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
   <optInInfoMails>true</optInInfoMails>
   <optInSms>false</optInSms>
   <optInPost>false</optInPost>
  </optInPreferences>
</response>

NOTE > Deze voorkeuren konden eerder ook door de UiTID gebruiker zelf aangepast worden via de UiTID API, maar sinds de UITPAS-splitsing is dit niet meer het geval.

Lees vorige:
Opzoeken van een coupon van een pashouder

 

Lees verder:
Balies