Inhoud

Opzoeken van coupons van een pashouder

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/coupons

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
max Integer Max. aantal resultaten in response (default 20)  
start Integer Start van resultaten in response (default 0)  
excludeExpired Boolean Indien false worden de vervallen ticketsalecoupons getoond (default true)  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van een balie medewerker of de eigenaar van de uitpas

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET /uitpas/passholder/1000000061811/coupons

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ticketSaleCoupons>
  <ticketSaleCoupon>
    <exchangeConstraint>
      <periodType>ABSOLUTE</periodType>
      <periodVolume>2</periodVolume>
    </exchangeConstraint>
    <id>35</id>
    <name>Cultuurbon</name>
    <remainingTotal>
      <periodType>ABSOLUTE</periodType>
      <periodVolume>1</periodVolume>
    </remainingTotal>
    <expired>false</expired>
    <validFrom>2015-06-29T00:00:00+02:00</validFrom>
    <validTo>2015-12-31T23:59:59+01:00</validTo>
  </ticketSaleCoupon>
  <ticketSaleCoupon>
    <buyConstraint>
      <periodType>WEEK</periodType>
      <periodVolume>1</periodVolume>
    </buyConstraint>
    <exchangeConstraint>
      <periodType>ABSOLUTE</periodType>
      <periodVolume>3</periodVolume>
    </exchangeConstraint>
    <id>34</id>
    <name>Coupon1</name>
    <remainingTotal>
      <periodType>ABSOLUTE</periodType>
      <periodVolume>3</periodVolume>
    </remainingTotal>
    <expired>false</expired>
  </ticketSaleCoupon>
</ticketSaleCoupons>

Lees vorige:
Kaartsysteemspecifieke pashoudergegevens aanpassen

 

Lees verder:
Opzoeken van een coupon van een pashouder