Inhoud

Opzoeken van een coupon van een pashouder

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/coupons/{couponId}

met uitpasNumber een geldig uitpasnummer van een pashouder en couponId een unieke identificatie van een ticketsalecoupon.

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van een balie medewerker of de eigenaar van de uitpas

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_UITPASNUMBER
UNKNOWN_TICKET_SALE_COUPON
PASSHOLDER_NO_ACTIVE_CARDSYSTEMS
KANSENSTATUUT_EXPIRED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET /uitpas/passholder/1000000061811/coupons/35

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ticketSaleCoupon>
  <buyConstraint>
    <periodType>ABSOLUTE</periodType>
    <periodVolume>1</periodVolume>
  </buyConstraint>
  <description>Voor korting in de dierentuin</description>
  <exchangeConstraint>
    <periodType>ABSOLUTE</periodType>
    <periodVolume>4</periodVolume>
  </exchangeConstraint>
  <id>35</id>
  <name>Coupon dierentuin</name>
  <remainingTotal>
    <periodType>ABSOLUTE</periodType>
    <periodVolume>2</periodVolume>
  </remainingTotal>
  <validFrom>2015-11-19T00:00:00+01:00</validFrom>
  <validTo>2016-01-01T00:00:00+01:00</validTo>
  <filterQuery>q=*:*&fq=type:event&fq=keyword:prettiggeleerd&fq=price:{15.5 TO *}&group=true</filterQuery>
</ticketSaleCoupon>

Lees vorige:
Opzoeken van coupons van een pashouder

 

Lees verder:
Opt-In voorkeuren aanpassen