Inhoud

Opzoeken van uitpasnummer

Method GET

URL {prefix}/uitpas/card

Parameters:

Naam Type Omschrijving
chipNumber String chip nummer waarvoor de uitpas nummer gezocht zal worden
x ofwel chipnumber ofwel uitpasNumber) uitpasNumber String
uitpasnummer van de kaart x (ofwel chipnumber ofwel uitpasNumber) balieConsumerKey
String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat met Card entiteit

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
MISSING_REQUIRED_FIELDS
UNKNOWN_CHIPNUMBER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/card?chipNumber=111299

Voorbeeld response

<response>
  <cardSystem>
    <id>1</id>
    <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
  </cardSystem>
  <cardType>CARD</cardType>
  <kansenpas>true</kansenpas>
  <status>ACTIVE</status>
  <uitpasNumber>0930000001410</uitpasNumber>
</response>

Lees vorige:
Zoeken van welkomstvoordelen

 

Lees verder:
Nieuwe kaart registreren