Inhoud

Punten verzilveren

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/cashInPointsPromotion

waarbij {uitpasNumber} de uitpas nummer

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
pointsPromotionId Long identificatie verzilver optie x
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. x

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in xml formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
INVALID_CARD (indien pashouder verwijderd werd)
PASSHOLDER_NO_ACTIVE_CARDSYSTEMS (indien pashouder geen actieve lidmaatschappen of enkel lidmaatschappen waarvan kansenstatuur vervallen is)
ACTION_NOT_ALLOWED
INVALID_PARAMETERS
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_LONG
UNKNOWN_UITPASNUMBER
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
message Beschrijving van de fout
cashInState Indien ACTION_NOT_ALLOWED zal hier de oorzaak in vermeld staan:
NOT_POSSIBLE_DISABLED_BY_CARD_SYSTEM
NOT_POSSIBLE_INVALID_CARD
NOT_POSSIBLE_DATE_CONSTRAINT
NOT_POSSIBLE_VOLUME_CONSTRAINT
NOT_POSSIBLE_USER_VOLUME_CONSTRAINT
NOT_POSSIBLE_POINTS_CONSTRAINT
NOT_POSSIBLE_USER_CONSTRAINT
NOT_APPLICABLE_TO_PASSHOLDER
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/0987654321321/cashInPointsPromotion

balieConsumerKey=31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44&pointsPromotionId=6

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<promotionTO>
	<applicableCardSystems/>
	<balies>
		<balie>
			<name>CC De Werf </name>
			<id>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</id>
			<visible>false</visible>
		</balie>
	</balies>
	<cashedIn>true</cashedIn>
	<id>480</id>
	<inSpotlight>false</inSpotlight>
	<points>1</points>
	<title>gratis koffie</title>
</promotionTO>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<code>ACTION_NOT_ALLOWED</code>
	<message>PointsPromotion 473 could not be cashed in by user 22970 - NOT_POSSIBLE_POINTS_CONSTRAINT</message>
	<cashInState>NOT_POSSIBLE_POINTS_CONSTRAINT</cashInState>
</response>

Lees vorige:
Ophalen omruilvoordelen

 

Lees verder:
Ophalen verzilverde omruilvoordelen