Inhoud

Registreren van een pashouder

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/register

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
name String achternaam pashouder x
firstName String voornaam pashouder x
secondName String tweede naam pashouder  
email String email adres pashouder  
inszNumber String nationaal nummer van pashouder. Dit moet een geldig Belgisch rijksregisternummer zijn.

* Verplicht behalve indien:
- de balie een geauthoriseerde MIA balie is
- indien city=BUITENLAND en de balie rechten heeft om pashouders uit het buitenland te registreren
- de balie rechten heeft om pashouders zonder INSZ te registreren
*
dateOfBirth String geboortedatum van pashouder (in w3c format, YYYY-MM-DD) x
gender String Toegelaten waarden:
M, MALE: man
V: vrouw
F, FEMALE: vrouw
 
street String straat pashouder  
number (Deprecated) String huisnummer pashouder  
box (Deprecated) String postbus pashouder  
postalCode String postcode pashouder x
city String gemeente pashouder. indien geldige deelgemeente opgegeven wordt, wordt deze automatisch omgezet naar de hoofdgemeente. de postcode blijft behouden. x
telephone String telefoonnummer pashouder  
gsm String GSM nummer pashouder  
nationality String nationaliteit pashouder  
placeOfBirth String geboorteplaats pashouder  
uitpasNumber String nummer van de uitpas x
voucherNumber String nummer van een voucher  
kansenStatuut Boolean true indien pashouder met kansenstatuut, false indien pashouder zonder kansenstatuut  
kansenStatuutEndDate W3CDate einddatum kansenstatuut x
verified boolean true indien de gegevens van de pashouder werden ingelezen via belgium eid, false otherwise  
moreInfo String een vrij tekstveld met informatie over deze pashouder  
schoolConsumerKey String consumerKey van de school van deze pashouder  
emailPreference (REMOVED) String Dit veld mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In Voorkeuren aanpassen  
smsPreference (REMOVED) String Dit veld mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In Voorkeuren aanpassen  
optInServiceMails boolean true indien de pashouder service mails wil ontvangen, anders false. Let op: deze parameter MOET false zijn indien pashouder jongen dan 16 *
optInMilestoneMails boolean true indien de pashouder milestone mails wil ontvangen, anders false. Let op: deze parameter MOET false zijn indien pashouder jongen dan 16 *
optInInfoMails boolean true indien de pashouder info mails wil ontvangen, anders false. Let op: deze parameter MOET false zijn indien pashouder jongen dan 16 *
optInSms boolean true indien de pashouder sms wil ontvangen, anders false. Let op: deze parameter MOET false zijn indien pashouder jongen dan 16 *
optInPost boolean true indien de pashouder post wil ontvangen, anders false. Let op: deze parameter MOET false zijn indien pashouder jongen dan 16 *
legalTermsPaper boolean true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden op papier heeft ontvangen  
legalTermsDigital boolean true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden via e-mail heeft ontvangen  
parentalConsent boolean true indien de er toestemming is van een ouder of voogd bij registratie van een minderjarige pashouder  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. x

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission

  • Balie: PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_CREATE
  • Kansenstatuut enkel toegelaten voor balies met: PERMISSION_KANSENSTATUUT - ACTION_CREATE
  • Pashouders uit andere gemeenten enkel toegelaten voor balies met PERMISSION_PASSHOLDER_OTHER_CITY - ACTION_CREATE

Response

Bij succes HTTP 200 OK met pashouder uid in response body

Bij fouten

HTTP 400 Bad Request status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
ACTION_FAILED
MISSING_REQUIRED_FIELDS
INSZ_ALREADY_USED
EMAIL_ALREADY_USED
UNKNOWN_VOUCHER (geen voucher gevonden met opgegeven nummer)
UNKNOWN_CARD (geen kaart gevonden met opgegeven nummer)
CARD_NOT_ASSIGNED_TO_BALIE (Uitpas is niet verdeeld aan balie)
INVALID_CARD (Uitpasnummer van een kansenpas verplicht indien pashouder met kansenstatuut of Pashouder met kansenstatuut verplicht indien uitpasnummer van kansenpas)
INVALID_CARD_STATUS (kaart was niet in LOCAL_STOCK)
INVALID_VOUCHER_STATUS (voucher is reeds verzilverd)
UNKNOWN_SCHOOL
PARSE_INVALID_CITY_NAME
PARSE_INVALID_POSTAL_CODE
PARSE_INVALID_INSZ
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_VOUCHERNUMBER
PARSE_INVALID_GENDER
PARSE_INVALID_DATE
PARSE_INVALID_DATE_OF_BIRTH
BALIE_NOT_AUTHORIZED
ACCESS_DENIED
INVALID_EMAIL_ADDRESS (het email adres is niet geldig = bevat geen @ of ‘.’)
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/register

dateOfBirth=1993-05-18&placeOfBirth=&street=&city=Haaltert&uitpasNumber=0930056878802&nationality=&postalCode=9450&email=janssen.p%40telenet.be&name=Janssen&inszNumber=93051822361&gender=M&firstName=Pieter&telephone=

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<message>94305b2e-e7ff-4dfc-8d96-ef4d43de9038</message>
	<resource>/uitpas/passholder/0930056878802</resource>
</response>

Lees vorige:
Ophalen prijzen uitpas

 

Lees verder:
Registreren, vernieuwen en heractiveren van een lidmaatschap