Inhoud

Update pashouder

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}

Parameters:

Naam Type Omschrijving
name String Naam van de pashouder
firstName String Voornaam van de pashouder
secondName String Tweede van de pashouder
inszNumber String Nationaal nummer van de pashouder. Dit kan enkel aangepast worden wanneer er nog geen nationaal nummer voor de pashouder gekend is.
email String Email adres van de pashouder
dateOfBirth W3CDate Geboortedatum.
street String Straat
number (Deprecated) String Huisnummer
box (Deprecated) String Box
postalCode String Postcode
city String gemeente pashouder. indien geldige deelgemeente opgegeven wordt, wordt deze automatisch omgezet naar de hoofdgemeente. de postcode blijft behouden.
telephone String Telefoonnummer
nationality String Nationaliteit
placeOfBirth String Geboorteplaats
gender String Geslacht. Mogelijke waarden: ‘M’, ‘F’, ‘V’, ‘FEMALE’, ‘MALE’
kansenStatuutEndDate W3CDate einddatum kansenstatuut (op kaartsysteem gelinkt aan uitpasnummer). Mag niet na het einde (31/12) van het volgende jaar.
emailPreference String ‘ALL_MAILS’, ‘NOTIFICATION_MAILS’ or ‘NO_MAILS’ (op kaartsysteem gelinkt aan uitpasnummer)
smsPreference String ‘ALL_SMS’, ‘NOTIFICATION_SMS’ or ‘NO_SMS’ (op kaartsysteem gelinkt aan uitpasnummer)
schoolConsumerKey String ConsumerKey van de school van de pashouder
gsm String GSM nummer
moreInfo String een vrij tekstveld met informatie over deze pashouder
verified boolean true indien de e-id werd gebruikt bij update van de pashouder
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de eigenaar van de uitpas zelf

Required permission In geval van balie medewerker: PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_UPDATE in een kaartsysteem waarvan de pashouder lid is. In geval van uitpas eigenaar: Enkel data van de culturefeed user die ingelogd is, kan gewijzigd worden. In geval van de uitpas eigenaar kunnen enkel de volgende velden geupdate worden: emailPreference, email telephone, gsm, smsPreference.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in xml formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
ACTION_NOT_ALLOWED
MISSING_REQUIRED_FIELDS
UNKNOWN_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_INSZ
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_BIGDECIMAL
PARSE_INVALID_GENDER
PARSE_INVALID_DATE
PARSE_INVALID_DATE_OF_BIRTH
PARSE_INVALID_POSTAL_CODE
PARSE_INVALID_CITY_NAME
INVALID_DATE_CONSTRAINTS (ongeldige kansenStatuutEndDate)
INVALID_EMAIL_ADDRESS (het email adres is niet geldig = bevat geen @ of ‘.’)
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/1234567890116

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<code>ACTION_SUCCEEDED</code>
	<message>The passholder has been updated.</message>
</response>

Lees vorige:
Upload picture

 

Lees verder:
Blokkeer UiTPAS