Inhoud

Upload picture

Method POST

Consumes multipart/form-data

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uid}/uploadPicture

waarbij {uid} de uid van de pashouder

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
picture bytes de bytes van de afbeelding x
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. x

Multipart data Deze request verwacht ruwe multipart data, wat wil zeggen dat de request header Content-Type op multipart/form-data gezet moet worden.

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_UPDATE in een kaartsysteem waarvan de pashouder lid is.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in xml formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
ACTION_FAILED
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/0279cf39-6b91-467a-a5fa-acdc03ad0111/uploadPicture

Lees vorige:
Ophalen verzilverde omruilvoordelen

 

Lees verder:
Update pashouder