Inhoud

Verwijderen van lidmaatschap

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/membership/delete

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
uid String uid van de pashouder x
associationId Long identificatie van de vereniging x
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission Balie: PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_CREATE PERMISSION_ASSOCIATION - ACTION_USE

Response

Bij succes HTTP 200 OK

Bij fouten

HTTP 400 Bad Request status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
ACTION_FAILED
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
PARSE_INVALID_LONG
UNKNOWN_ASSOCIATION_ID
MISSING_REQUIRED_FIELDS
INVALID_PARAMETERS
PARSE_INVALID_DATE
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request POST {prefix}/uitpas/passholder/membership/delete

uid=1af67b95-6f68-4a82-96af-7539681c28ce&associationId=1

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<code>ACTION_SUCCEEDED</code>
	<message>Lidmaatschap werd succesvol verwijderd.</message>
</response>

Lees vorige:
Registreren, vernieuwen en heractiveren van een lidmaatschap

 

Lees verder:
Activatie e-mail opnieuw versturen