Inhoud

Zoeken van pashouders

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/search

Parameters:

Naam Type Omschrijving
inszNumber String zoek pashouder met dit insz nummer
uitpasNumber List zoek pashouders met de opgegeven uitpasnummers
name String zoek pashouder met deze naam (wildcard * mogelijk)
firstName String zoek pashouder met deze voornaam (wildcard * mogelijk)
street String zoek pashouder met deze straat (wildcard * mogelijk)
postalCode String zoek pashouder met deze postcode
city String zoek pashouder in deze gemeente (wildcard * mogelijk)
email String zoek pashouder met dit e-mailadres
dob W3CDate zoek pashouders geboren op deze dag.
dobMin W3CDate zoek pashouders geboren op of na deze dag.
dobMax W3CDate zoek pashouders geboren op of voor deze dag.
kansenStatuut String zoek pashouders met (true) of zonder (false) kansenstatuut
kansenStatuutBegin W3CDate zoek pashouders die op of na deze dag kansenstatuut hebben
kansenStatuutEnd W3CDate zoek pashouders die kansenstatuut hebben op of voor deze dag
numberOfCheckins Integer zoek pashouders met dit aantal checkins
numberOfCheckinsMin Integer zoek pashouders met minimum dit aantal checkins
numberOfCheckinsMax Integer zoek pashouders met maximum dit aantal checkins
numberOfPointsMin Integer zoek pashouders met minimum dit aantal punten
numberOfPointsMax Integer zoek pashouders met maximum dit aantal punten
emailPreference (Removed) String Dit zoekveld werd verwijderd en vervangen door het veld optInPreference
optInPreference String Mogelijke waarden:
SERVICE_MAILS: Als de gebruiker heeft aangegeven service emails te willen ontvangen
MILESTONE_MAILS: Als de gebruiker heeft aangegeven milestone emails te willen ontvangen
INFO_MAILS: Als de gebruiker heeft aangegeven informatieve emails te willen ontvangen
SMS: Als de gebruiker heeft aangegeven sms te willen ontvangenPOST: Als de gebruiker heeft aangegeven post te willen ontvangen
Deze parameter kan herhaald worden. Het resultaat wordt gefilterd op alle pashouders die aan minstens 1 van de optInPreferences voldoet.
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop de gezochte pashouders werden geregistreerd
schoolConsumerKey String consumerKey van de school van de gezochte pashouders
includeBlocked boolean (true/false) inclusief geblokkeerde pashouders indien true. default = false.
associationId Long zoek pashouders die een lidmaatschap hebben bij deze vereniging
expiredMemberships String ACTIVE: enkel actieve lidmaatschappen
BOTH: zowel actieve als vervallen
EXPIRED: enkel vervallen lidmaatschappen
default = ACTIVE
sort String sortering: creationDate (standaard), uitpasNumber, firstName, name, numberOfCheckins, dateOfBirth
order String volgorde: asc (oplopend, standaard), desc (aflopend)
start Integer start index (paging)
max Integer maximum aantal pashouders in het resultaat (paging)

Authenticatie Consumer Request van de Service Consumer die de actie uitvoert of User access token van de eigenaar van de uitpas zelf

Required permission In geval van consumer request: de opgegeven balie (balieConsumerKey parameter) moet PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ hebben in 1 van zijn kaartsystemen. Indien er ENKEL gezocht wordt op uitpasNumber, dan wordt het resultaat niet gefilterd. Indien er ook op andere velden gezocht wordt, dan wordt het resultaat gefilterd op pashouders die een lidmaatschap hebben met 1 van de kaartsystemen van de balie. Indien gezocht wordt op associationId moet de opgegeven balie bijkomend (balieConsumerKey parameter) PERMISSION_ASSOCIATION - ACTION_USE hebben op de opgegeven association.

In geval van uitpas eigenaar: er zal enkel een resultaat terug gegeven worden indien er maar 1 resultaat is en dat dit de gegevens zijn van de UiTid user die overeenkomt met het user access token.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat:

parameters verklaring
passholders Lijst van PassHolder objecten
total Totaal aantal gevonden pashouders door deze zoekopdracht
invalidUitpasNumbers Lijst van ongeldige uitpasNumbers

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

| parameters | verklaring | |——————–|—————————————————————————————————————————————————————————————| | code | ErrorCode van de fout:PARSE_INVALID_DATE
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER (indien alle uitpasnummer ongeldig)PARSE_INVALID_INSZ
PARSE_INVALID_BOOLEAN
UNKNOWN_ASSOCIATION_ID
UNKNOWN_BALIE_NAME | | message | Beschrijving van de fout | | requiredPermission | Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie. | Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/search?firstName=An

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:ns3="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <passholders>
    <passholder>
      <cardSystemSpecific>
        <cardSystem>
          <adminGroup/>
          <assignWelcomeAdvantages>true</assignWelcomeAdvantages>
          <cashInAllowed>true</cashInAllowed>
          <id>1</id>
          <marker>HELA_MARKER</marker>
          <name>HELA</name>
          <permanent>true</permanent>
          <prefixes>09300</prefixes>
          <prefixes>09340</prefixes>
          <prefixes>09450</prefixes>
          <prefixes>09420</prefixes>
          <sendMailsEnabled>true</sendMailsEnabled>
        </cardSystem>
        <currentCard>
          <cardSystem>
            <adminGroup/>
            <assignWelcomeAdvantages>true</assignWelcomeAdvantages>
            <cashInAllowed>true</cashInAllowed>
            <id>1</id>
            <marker>HELA_MARKER</marker>
            <name>HELA</name>
            <permanent>true</permanent>
            <prefixes>09300</prefixes>
            <prefixes>09340</prefixes>
            <prefixes>09450</prefixes>
            <prefixes>09420</prefixes>
            <sendMailsEnabled>true</sendMailsEnabled>
          </cardSystem>
          <kansenpas>false</kansenpas>
          <status>ACTIVE</status>
          <uitpasNumber>
            <uitpasNumber>0930012345607</uitpasNumber>
          </uitpasNumber>
        </currentCard>
        <emailPreference>ALL_MAILS</emailPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
        <kansenStatuutExpired>false</kansenStatuutExpired>
        <kansenStatuutInGracePeriod>false</kansenStatuutInGracePeriod>
        <smsPreference>NO_SMS</smsPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
      </cardSystemSpecific>
      <city>AALST</city>
      <dateOfBirth>1980-12-16T00:00:00+01:00</dateOfBirth>
      <email>an.wouters@mailinator.com</email>
      <firstName>An</firstName>
      <secondName>middlename</secondName>
      <gender>FEMALE</gender>
      <gsm>gsm-nr</gsm>
      <inszNumber>78021542697</inszNumber>
      <lastActivationMailNumber>0</lastActivationMailNumber>
      <memberships>
        <membership>
          <id>1</id>
          <association>
            <id>1</id>
            <name>Chiro Jongens</name>
            <cardSystem>
              <id>1</id>
              <name>HELA</name>
            </cardSystem>
            <enddateCalculation>BASED_ON_REGISTRATION_DATE</enddateCalculation>
            <enddateCalculationValidityTime>2</enddateCalculationValidityTime>
          </association>
          <endDate>2015-31-31T23:59:59+01:00</endDate>
          <renewable>true</renewable>
          <renewDate>2015-09-30T23:59:59+01:00</renewDate>
          <newEndDate>2017-12-31T23:59:59+01:00</newEndDate>
        </membership>
      </memberships>
      <name>Wouters</name>
      <nationality>Belg</nationality>
      <number>1</number>
      <numberOfCheckins>2</numberOfCheckins>
      <placeOfBirth>Lede</placeOfBirth>
      <points>10.000</points>
      <postalCode>9300</postalCode>
      <registrationBalieConsumerKey>cad22a20fa67b12ac1306b49755a2f7e</registrationBalieConsumerKey>
      <street>Wolvenveld</street>
      <telephone>0444/44.44.44</telephone>
      <uitIdUser>
        <rdf:id>d943b39c-5ab9-4fc2-a8e0-6245a0bc24ab</rdf:id>
        <foaf:nick>anwouters</foaf:nick>
        <optInPreferences>
          <optInServiceMails>false</optInServiceMails>
          <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
          <optInInfoMails>false</optInInfoMails>
          <optInSms>false</optInSms>
          <optInPost>true</optInPost>
        </optInPreferences>
      </uitIdUser>
      <verified>false</verified>
    </passholder>
  </passholders>
  <total>1</total>
</response>

Voorbeeld request met geldige en ongeldige uitpasnummers

GET {prefix}/uitpas/passholder/search?uitpasNumber=0934000049106&uitpasNumber=0930000390703

Voorbeeld response

<response xmlns:cdb="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.1/FINAL" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns">
  <passholders>
    <passholder>
      <name>De Rudder</name>
      <firstName>Karel Peter</firstName>
      ....
      <memberships/>
    </passholder>
  </passholders>
  <invalidUitpasNumbers>
    <invalidUitpasNumber>0930000390703</invalidUitpasNumber>
  </invalidUitpasNumbers>
  <total>1</total>
</response>

Voorbeeld request met enkel ongeldige uitpasnummers

GET {prefix}/uitpas/passholder/search?uitpasNumber=0934000049103&uitpasNumber=0930000390703

Voorbeeld response

<response xmlns:cdb="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.1/FINAL" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns">
  <invalidUitpasNumbers>
    <invalidUitpasNumber>0934000049103</invalidUitpasNumber>
    <invalidUitpasNumber>0930000390703</invalidUitpasNumber>
  </invalidUitpasNumbers>
</response>

Lees vorige:
Ophalen van een pashouder dmv uitid

 

Lees verder:
Ophalen welkomstvoordelen voor een pashouder