Inhoud

Zoeken van welkomstvoordelen

Method GET

URL {prefix}/uitpas/promotion/welcomeAdvantages

Parameters:

Naam Type Omschrijving
city String zoek welkomstvoordelen die geldig zijn voor de inwoners van de opgegeven gemeenten. kan herhaald worden.
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor welkomstvoordelen gezocht worden die verzilverd kunnen worden. kan herhaald worden
title String zoek welkomstvoordelen met de opgegeven titel
owningCardSystemId List zoek welkomstvoordelen waarvan het opgegeven kaartsysteem eigenaar is
orderByOwningCardSystemId Long welkomstvoordelen waarvan het opgegeven kaartsysteem eigenaar is worden bovenaan in de zoekresultaten geplaatst
applicableCardSystemId List zoek welkomstvoordelen die in het opgegeven kaartsysteem toegekend kunnen worden
cashingPeriodBegin W3CDate zoek welkomstvoordelen binnen opgegeven verzilverperiode
cashingPeriodEnd W3CDate zoek welkomstvoordelen binnen opgegeven verzilverperiode.
grantingPeriodBegin W3CDate zoek welkomstvoordelen binnen de opgegeven toekenningsperiode.
grantingPeriodEnd W3CDate zoek welkomstvoordelen binnen de opgegeven toekenningsperiode.
inSpotlight Boolean zoek welkomstvoordelen die in de kijker staan
max int maximum aantal welkomstvoordelen in het resultaat, default 20
start int start index, default 0
sort SortField sortering: CREATION_DATE (default), TITLE, CASHING_PERIOD_END
order String volgorde sortering, ASC (oplopend, default), DESC (aflopend)

Authenticatie Consumer Request of User access token van de eigenaar van de uitpas zelf

Required permission In geval van Consumer request: PERMISSION_WELCOMEADVANTAGE - ACTION_READ

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat:

promotions Lijst van welkomstvoordelen
total Totaal aantal gevonden welkomstvoordelen door deze zoekopdracht

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
PARSE_INVALID_DATE
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
PARSE_INVALID_CITY_NAME
INVALID_INTERVAL_BEGIN_DATE_AFTER_END_DATE
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/promotion/welcomeAdvantages?balieConsumerKey=cad22a20fa67b12ac1306b49755a2f7e&city=Aalst&city=Haaltert&sort=CASHING_PERIOD_END

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <promotions>
    <promotion>
      <applicableCardSystems>
        <cardsystem>
          <id>1</id>
          <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
        </cardsystem>
      </applicableCardSystems>
      <balies>
        <balie>
          <name>CC De Werf </name>
          <id>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</id>
          <visible>false</visible>
        </balie>
      </balies>
      <cashedIn>false</cashedIn>
      <id>5</id>
      <description1/>
      <description2/>
      <points>0</points>
      <pictures/>
      <title>Gratis armbandjes</title>
      <owningCardSystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </owningCardSystem>
      <creationDate>2012-02-23T16:25:55+01:00</creationDate>
      <cashingPeriodBegin>2010-01-01T00:00:00+01:00</cashingPeriodBegin>
      <cashingPeriodEnd>2015-12-31T00:00:00+01:00</cashingPeriodEnd>
      <grantingPeriodBegin>2010-01-01T00:00:00+01:00</grantingPeriodBegin>
      <grantingPeriodEnd>2015-12-31T00:00:00+01:00</grantingPeriodEnd>
      <validForCities>
        <city>Haaltert</city>
      </validForCities>
      <maxAvailableUnits>200</maxAvailableUnits>
      <unitsTaken>1</unitsTaken>
    </promotion>
    <promotion>
      <balies/>
      <cashedIn>false</cashedIn>
      <id>3</id>
      <points>0</points>
      <title>Gratis drankje</title>
      <creationDate>2012-02-23T16:25:55+01:00</creationDate>
      <validForCities>
        <city>Aalst</city>
        <city>Erpe-Mere</city>
      </validForCities>
      <maxAvailableUnits>1000</maxAvailableUnits>
      <unitsTaken>5</unitsTaken>
    </promotion>
  </promotions>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
Blokkeer UiTPAS

 

Lees verder:
Opzoeken van een uitpasnummer