Inhoud

Download financieel rapport

Method GET

URL {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser/{statusReportId}/download waarbij {statusReportId} de id is van het status rapport

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 met een zip bestand en volgende HTTP headers:

Content-Type application/x-zip-compressed
Content-Disposition attachment; filename=financialOverview_{BALIE_NAME}_{COMPLETION_DATE}.zip

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
ACCESS_DENIED
UNKNOWN_REPORT_ID
INVALID_REPORT_STATUS
message Beschrijving van de fout

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser/19/download?balieConsumerKey=57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7

Voorbeeld response

Een zip bestand dat een excel bestand bevat met het financieel rapport.

Lees vorige:
Status opvragen financieel rapport

 

Lees verder:
Opvragen rapporteringsperiodes