Inhoud

Financieel rapport aanmaken

Method POST

URL {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  
startDate W3C Date Begindatum van de ticket sales die in het rapport komen. De datum wordt omgezet naar het begin van de dag. x
endDate W3C Date Einddatum van de ticket sales die in het rapport komen. De datum wordt omgezet naar het einde van de dag. x

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Optional permission De volgende permissie kan aan een groep worden toegekend om de volledige namen in het rapport weer te geven: “namen weergeven in financiële rapporten”

Response

Bij succes HTTP 200 met een response body in XML formaat:

code ACTION_SUCCEEDED
message Export in progress.
resource URL om de status van het gestarte rapport op te vragen: {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser/{REPORT_ID}/status

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
ACCESS_DENIED
MISSING_REQUIRED_FIELDS
PARSE_INVALID_DATE
message Beschrijving van de fout

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser balieConsumerKey=57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7&startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-31

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>Export in progress.</message>
    <resource>/uitpas/report/financialoverview/organiser/19/status?consumerKey=57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7</resource> +
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Status opvragen financieel rapport