Inhoud

Opvragen financiele rapporteringsperiodes voor een balie

Method GET

URL {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser/periods

Geeft een omgekeerd chronologische lijst van voorbije rapporteringsperiodes terug voor de opgegeven balie in de laatste 2 jaar.

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. verplicht

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 met een response body in XML formaat:

naam type omschrijving
code string ACTION_SUCCEEDED
periods lijst van Period objecten anti-chronologische lijst van periodes uit de afgelopen 2 jaar.

Period object:

naam type omschrijving
startDate W3CDate start van de periode
endDate W3CDate einde van de periode

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

naam omschrijving
code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
ACCESS_DENIED
ACTION_FAILED
message Beschrijving van de fout

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/report/financialoverview/organiser/periods?balieConsumerKey=57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
  <periods>
   <period>
     <endDate>2020-06-30T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2020-04-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2020-03-31T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2020-01-01T00:00:00+01:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2019-12-31T23:59:59.999+01:00</endDate>
     <startDate>2019-10-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2019-09-30T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2019-07-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2019-06-30T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2019-04-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2019-03-31T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2019-01-01T00:00:00+01:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2018-12-31T23:59:59.999+01:00</endDate>
     <startDate>2018-10-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
   <period>
     <endDate>2018-09-30T23:59:59.999+02:00</endDate>
     <startDate>2018-07-01T00:00:00+02:00</startDate>
   </period>
  </periods>
</response>

Lees vorige:
Download financieel rapport

 

Lees verder:
End user API