Inhoud

Ophalen uitpas prijs

Method GET

URL {prefix}/uitpas/price

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. x
uitpasNumber String identificatie van een kaart x
dateOfBirth W3CDate Geboortedatum van de pashouder  
postalCode String postcode van de pashouder  
voucherNumber String identificatie van een voucher  
reason String Reden van kaartverkoop. De mogelijke waarden zijn:
FIRST_CARD
CARD_UPGRADE
EXTRA_CARD
LOSS_THEFT
DEFECT
LOSS_KANSENSTATUUT
OBTAIN_KANSENSTATUUT
x

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission De gebruiker die de actie uitvoert moet medewerkter zijn van de opgegeven balie. De opgegeven balie moet pashouders kunnen registereren.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in XML formaat.

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat.

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_CARD
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
UNKNOWN_VOUCHER
PARSE_INVALID_VOUCHERNUMBER
PARSE_INVALID_UITPAS_STATUS_CHANGE_REASON (ongekende waarde voor parameter reason)
BALIE_NOT_AUTHORIZED (kaart is niet toegekend aan de balie)
MISSING_REQUIRED_FIELDS
INVALID_VOUCHER_STATUS
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/price

balieConsumerKey=8bd020fb-a55a-4d15-b71c-1a1632cb7f00 uitpasNumber=0934000185108 dateOfBirth=2010-01-01 reason=FIRST_CARD

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <uitpasPrice>
    <id>148</id>
    <reason>FIRST_CARD</reason>
    <cardType>CARD</cardType>
    <ageRange>
      <ageTo>17</ageTo>
    </ageRange>
    <kansenstatuut>false</kansenstatuut>
    <price>2.00</price>
    <cardSystem>
      <id>1</id>
      <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
    </cardSystem>
  </uitpasPrice>
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Checkin devices