Inhoud

Ophalen van lijst van verenigingen

Method GET

URL {prefix}/uitpas/association/list

Parameter

balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4
cardSystemId List Een lijst van ids van een of meerdere kaartsystemen. Deze parameter is niet verplicht. Standaard worden alle kaartsystemen terug gegeven. Indien de parameter wel wordt opgegeven, worden enkel de kaartsystemen teruggegeven die in de lijst voorkomen.
readPermission Boolean Indien true worden verenigingen waarop de balie leesrechten heeft opgehaald.
registerPermission Boolean Indien true worden verenigingen waarop de balie registratie-rechten heeft opgehaald.

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission Balie: PERMISSION_ASSOCIATION - ACTION_READ

Response

Bij succes HTTP 200 OK

Voorbeeld request POST {prefix}/uitpas/passholder/association/list

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <associations>
    <association>
      <id>1</id>
      <name>Chiro Jongens</name>
      <cardSystems>
      	<cardSystem>
        	<id>1</id>
        	<name>UiTPAS Regio Aalst</name>
       	</cardSystem>
      </cardSystems>
      <enddateCalculation>BASED_ON_REGISTRATION_DATE</enddateCalculation>
      <enddateCalculationValidityTime>2</enddateCalculationValidityTime>
      <permissionRead>true</permissionRead>
      <permissionRegister>true</permissionRegister>
    </association>
    <association>
      <id>2</id>
      <name>Chiro Meisjes</name>
      <cardSystems>
      	<cardSystem>
        	<id>1</id>
        	<name>UiTPAS Regio Aalst</name>
       	</cardSystem>
      </cardSystems>
      <enddateCalculation>FREE</enddateCalculation>
      <enddateCalculationFreeDate>2015-12-31T23:59:59+01:00</enddateCalculationFreeDate>
      <permissionRead>true</permissionRead>
      <permissionRegister>false</permissionRegister>
    </association>
  </associations>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
UiTPAS Prijzen