Inhoud

Ophalen gegevens van een verzilveractie

Method GET

URL {prefix}/uitpas/promotion/pointsPromotion/{pointsPromotionId}

Authenticatie Consumer Request van de service consumer die het opvragen uitvoert

Required permission PERMISSION_POINTSPROMOTION - ACTION_READ

Parameters

Naam Type Omschrijving Verplicht
uid String UID van de pashouder waarvoor de verzilveroptie gezocht wordt. (mag niet gebruikt worden in combinatie met uitpasNumber)  
uitpasNumber String uitpasnummer van de pashouder waarvoor de verzilveroptie gezocht wordt. (mag niet gebruikt worden in combinatie met uid)  

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten

HTTP 400 Bad Request status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_POINTS_PROMOTION_ID
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_LONG
UNKNOWN_UITPASNUMBER
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/rest/uitpas/promotion/pointsPromotion/2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<pointsPromotionTO>
  <applicableCardSystems>
    <cardsystem>
      <id>1</id>
      <name>HELA</name>
    </cardsystem>
  </applicableCardSystems>
  <balies>
    <balie>
      <name>CC De Werf</name>
      <id>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</id>
    </balie>
  </balies>
  <cashedIn>false</cashedIn>
  <id>3</id>
  <inSpotlight>false</inSpotlight>
  <owningCardSystem>
    <id>1</id>
    <name>HELA</name>
  </owningCardSystem>
  <pictures/>
  <points>1</points>
  <title>Gratis drankje</title>
  <periodConstraint>
    <periodType>WEEK</periodType>
    <periodVolume>1</periodVolume>
  </periodConstraint>
  <creationDate>2013-11-06T16:34:56+01:00</creationDate>
  <cashingPeriodBegin>2010-01-01T00:00:00+01:00</cashingPeriodBegin>
  <cashingPeriodEnd>2015-12-31T23:59:59+01:00</cashingPeriodEnd>
  <validForCities>
    <city>Aalst</city>
    <city>Erpe-Mere</city>
    <city>Haaltert</city>
  </validForCities>
  <maxAvailableUnits>200</maxAvailableUnits>
  <unitsTaken>2</unitsTaken>
  <cashInState>POSSIBLE</cashInState>
</pointsPromotionTO>

Lees vorige:
Ophalen gegevens van een welkomstvoordeel

 

Lees verder:
Verenigingen