Inhoud

Afbeeldingen opladen

Via de HTML-editor kan je één of meerdere afbeeldingen toevoegen aan je widget. Zo kan je een afbeelding toevoegen aan:

  • de header of footer van een tipsblok
  • de header of footer van een zoekresultatenblok
  • de header of footer van een zoekbox
  • een HTML-blok

Je gaat als volgt te werk:

  1. Klik binnen de HTML-editor op het icoon met de afbeelding

widgets-imageupload1

  1. Ga naar het tabblad upload.
  2. Via Bestand kiezen kan je een bestand selecteren van je eigen computer.
  3. Klik vervolgens op Send it to the server Na het opladen verspring je automatisch naar het tabblad Image Info waar de URL is ingevuld
  4. Klik op OK

widgets-imageupload2

Extra’s

Onder het tabblad Image info kan je de afmetingen van je afbeelding wijzigen. Wanneer je de breedte aanpast, past de editor automatisch de hoogte aan (en vice versa), zodat de verhouding van de afbeelding dezelfde blijft. Je kan hier ook kiezen om de afbeeldingn links of rechts uit te lijnen.

Onder het tabblad Link is het mogelijk een link achter je afbeelding te steken.

Wanneer de afbeelding die je oplaadt auteursrechterlijk beschermd is, raden we aan het copyright te vermelden. Zo geef je mee wie de rechten op de afbeelding bezit en bescherm je jezelf tegen eventuele copyright-claims bij onrechtmatig gebruik. Meer info over copyright en gebruik van afbeeldingen in UiT-tools vind je op hier.

Lees vorige:
Tips

 

Lees verder:
Groepfilters