Inhoud

Stijlen via CSS

Voor het stijlen van je widget maak je gebruik van CSS. Een CSS-regel bestaat steeds uit twee onderdelen:

  • Een selector: het element dat je wil stijlen (vb. a). Elementen die bij elkaar horen bevatten dezelfde klassenaam (vb. .cnw_card_title)
  • Een of meerdere stijldefinities bestaande uit een eigenschap (vb. font-size) en een waarde (vb. 2em). Elke definitie sluit je af met een puntkomma.

Voorbeeld:

.cnw_card-title a {
font-size: 2em;
font-weight: 700;
color: red;
}

Alle eventtiels van de widget worden groter, vet en in het rood gestijld. Let er op dat je steeds de juiste widget-klasse meegeeft in de stijling. Wanneer de klasse ontbreekt wordt de meegegeven stijling ook toegepast op andere elementen van de pagina.

Stijlhulp

We helpen je graag door met het schrijven van de css-regels door de voornaamste kleuren en lettertypes op te sommen. Geef het websiteadres in waarop je de kalender wil integreren en klik op stijlen ophalen.

Stijlgids

Selectors

Om je op weg te helpen met het stijlen geven we hieronder per widgetblok een overzicht van de meest voorkomende selectors (en hun bijhorende klasse).

Zoekbox

Onderdeel Selector Klasse
Zoekbox (geheel) div .cnw_search_form
UiT-logo img .logo-uiv
Tekst bij UiT-logo h2 nvt
Label van een tekstbox of uitschuiflijst label nvt
Label van extra groepfilters span .cnw_form-check–label
Keuzemogelijkheden (checkbox) label .form-check-label
Zoekknop div .cnw_btn-search

Zoekresultaten

Onderdeel Selector Klasse
Zoekresultaten (geheel) div .cnw_searchresult__results
Aantal gevonden resultaten div .cnw_searchresult__counter
Verbergfilters label .cnw_form-check-label
Blok eventtitel h2 .cnw_card-title
Eventtype span .cnw_badge
Eventtitel h2 a .cnw_block-title
Beschrijving p .cnw_card-description
Afbeelding (links) img .cnw_img_responsive left
Afbeelding (rechts) img .cnw_img_responsive right
UiTPASicoon span .cnw_sticker-uitpas
Vliegicoon span .cnw_sticker–vlieg
Lijstelementen (label) dt .cnw_col-3
Lijstelementen (info) dd .cnw_col-9
Labels div .cnw_card-labels
Lees meer a .cnw_btn__card-readmore
Pager li .cnw_page-item
Pager (eerste, volgende, laatste) li .cnw_page-link

Zoekverfijningen

Onderdeel Selector Klasse
Zoekverfijningen (geheel) div .cnw_facets
Verberg verfijningen a .cnw_facets_toggle
Titel set van verfijningen h3 .cnw_block-title
Lijst van verfijningen ul .cnw_facet-search
Lijstitems li .cnw_facet-label
Logo UIV img .cultuurnet-logo-uiv

HTML

Het HTML-blok is standaard een paragraaf (selector = p), maar door zelf HTML in het block te schrijven kan je hier van afwijken.

Tips

Onderdeel Selector Klasse
Tipsblok (geheel) div .cnw_tips

De overige selectors voor het tipsblok zijn identiek aan die van de zoekresultaten.

Detailpagina

Onderdeel Selector Klasse
Detailpagina (geheel) div .cnw_searchresult-detail
Eventitel h1 .cnw-page-title
Beschrijving (kort) div .cnw_detail-short-summary
Beschrijving (volledig) div .cnw_detail-full-description
Lees meer-knop a .cnw_detail-summary-toggle
Afbeelding (links) img .cnw_img_responsive left
Afbeelding (rechts) img .cnw_img_responsive right
Info p .cnw_searchresult-detail-block-title
Lijstelementen (label) dt .cnw_searchresult-detail-label
Lijstelementen (info) dd  
Terug-knop p .cnw_searchresult-detail-back-button

Overige

Onderdeel Selector Klasse
Laadelement (geheel) div .widget-loader–block
Laadelement (tekst) div .widget-loader–text

Definities

Voor een overzicht van de verschillende eigenschappen en hun waarden verwijzen we naar W3Schools.

Lees vorige:
Via thema's

 

Lees verder:
Publiceren